Trường mầm non (MN) Hoa Anh Đào thành phố Kon Tum được thành lập từ năm 2004 trên cơ sở tách ra từ trường Tiểu học Quang Trung phường Duy Tân theo Quyết định số 276/QĐ-UB ngày ...