Ngày 07/02/2017 tại trường Mầm non Hoa Anh Đào, Đoàn thực tập sư phạm mầm non cuối khóa của trường Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum năm học 2016-2017 hệ cao đẳng chính quy ra mắt.