• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn trường mầm non Hoa Anh Đào.

Ban nữ công trường mầm non Hoa Anh Đào báo cáo kết quả hoạt động nữ công trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm học 2020-2021 Công đoàn có 33 CBĐVLĐ, trong đó nữ 32 (97%).

1- Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Chi bộ và BCH Công đoàn cơ sở, cũng như các tổ chức trong nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đời sống của nữ cán bộ công chức tương đối ổn định, tập trung cho công tác chuyên môn, tự học để nâng cao công tác chuyên môn, chính trị và quản lý.

- Nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động; luôn đoàn kết giúp đỡ nhau thực hiện tốt phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

2. Khó khăn

- Kinh phí hoạt động còn hạn chế làm ảnh hưởng đến việc tổ chức các phong trào nhất là việc khen thưởng đối với đoàn viên nữ.

II. Nội dung thực hiện:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục và triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CBĐVLĐ:

a. Những nội dung đã triển khai:

- Tuyên truyền thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Ban nữ công cùng Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách có liên quan đối với lao động nữ, Nghị quyết số 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 “Về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” và chỉ thị số 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với triển khai các nội dung chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020. (Theo tinh thần công văn số 290/LĐLĐ ngày 22/3/2021)

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Đầu năm học BCH tổ chức cho 100% nữ CBGV, CNV đăng ký thi đua và có tổng kết đánh giá, khen thưởng vào cuối năm học, gắn kết chặt chẽ phong trào này với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác của ngành.

- Vận động nữ CNVCLĐ tích cực tự học tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn trong ngành; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp Ngày thành lập ĐCSVN 3/2, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Tháng Công nhân (tháng 5), Tháng hành động Vì trẻ em (1/6-30/6).

b. Kết quả:

- Phong trào“ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cuối năm có 25 nữ ĐVLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Trong đó CĐCS khen 02 nữ ĐVLĐ, đề nghị LĐLĐ thành phố khen 01 nữ ĐVLĐ.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, kết quả đạt:

+ 05 bộ ĐDTT dự thi cấp thành phố.

+ 06/06 gv giỏi cấp thành phố.

+ 01 gv giỏi cấp tỉnh.

+ Vận động 100% chị em trong đơn vị tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND".

+ Vận động 18 nữ ĐVLĐ tham học thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Đến nay đã hoàn thành và có giấy chứng nhận đầy đủ theo quy định.

2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ nhà giáo và lao động:

a. Những nội dung đã triển khai:

- Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Đảm bảo quyền lợi cho cán bộ đoàn viên hưởng đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách như: BHXH, BHYT, tiền lương, nâng lương, nâng bậc và các chế độ ưu đãi khác.

b. Kết quả:

- Từ đầu năm 2021 đến nay CĐCS tổ chức 06 lượt giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBĐVLĐ. Qua giám sát cho thấy nhà trường thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho CBĐVLĐ. Cụ thể:

+ Xét đề nghị nâng lương cho: 08 CBĐVLĐ.

+ Đóng BHYT, BHXH, BHTN, cho: 33/33 CBĐVLĐ.

3.Vận động các CBĐVLĐ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi giúp đỡ CBĐVLĐ gặp khó khăn đau ốm...quỹ góp vốn xoay vòng:

a. Những nội dung đã triển khai.

- CĐCS đã tổ chức cho 100% đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền trong các cuộc họp, ngày Hội, ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước trong năm.

 - Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, uống nước nhớ nguồn. Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên ốm đau.

- Vận động ĐVLĐ góp vốn xoay vòng giúp nhau làm kinh tế gia đình và tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn nhận trước.

b. Kết quả:

Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện:

+ Phúng viếng tập thể: 3.600.000đồng.

+ Bệnh hiểm nghèo: 660.000đồng.

+ Qũy phòng chống thiên tai: 5.645.000đ.

- Góp vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình 2.000.000đ/ người/ tháng.

4. Công tác dân số- gia đình-trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

a. Những nội dung đã triển khai.

- Triển khai cho 100% nữ ĐVLĐ nắm bắt và thực hiện theo hướng dẫn nội dung tinh thần công văn số 41/HD - LĐLĐ ngày 20/4/2021 của LĐLĐ TP Kon Tum v/v Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; tháng hành động vì trẻ em; ngày gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về dân số năm 2021.

- Phối hợp tổ chức tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới cho CNVCLĐ. Tuyên truyền động viên chị em thực hiện chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội: mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, nghiện ma tuý và phòng chống HIV/AIDS.

- Tổ chức cân đo và khám sức khỏe cho trẻ trong nhà trường. Trẻ cân nặng bình thường 324/340. Tỷ lệ: 94%;

- Thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho học sinh. 

b. Kết quả:

- 100% CBĐVLĐ tham gia học tập quán triệt các văn bản liên quan đến công tác DS – KHHGĐ – SKSS theo quy định.

- Khám sức khỏe 2 lần/ năm cho trẻ; 01lần/năm cho CBGVNV.

5. Công tác cán bộ nữ và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ công:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bám sát nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban nữ công mang màu sắc mới và phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị.

 - Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác nữ công.

III. Phương hướng công tác nữ công trong thời gian tới.

- Chủ động tham mưu, đề xuất nội dung công tác nữ công trong chương trình công tác của BCH CĐCS trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kì 2017 – 2022.

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công.

- Ban nữ công cùng Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách có liên quan đối với lao động nữ, Nghị quyết số 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 “Về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” và chỉ thị số 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với triển khai các nội dung chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Đầu năm học BCH tổ chức cho 100% nữ CBGV, CNV đăng ký thi đua.

- Duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động rộng lớn của ngành.  Phát động nội dung thi đua đối với chị em là “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; tôn vinh khen thưởng kịp thời những nữ CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ.

- Giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ. Tổ chức các hoạt động truyền thông, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày kỷ niệm: Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Vì trẻ em (15/5-30/6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tháng hành động vì bình đẳng giới; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11)...

- Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho NLĐ, những quy định Pháp luật liên quan Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, dân số-sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Trên đây là báo cáo hoạt động nữ công trong 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động nữ công thời gian tới của CĐCS trường mầm non Hoa Anh Đào.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 27
Tháng 07 : 387
Năm 2021 : 4.396