• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, CĐCS Trường MN Hoa Anh Đào báo cáo hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

       1. Tình hình đoàn viên, CNVCLĐ:

 

- Tổng số CNVCLĐ: 33; Trong đó, nữ: 32người; DTTS 0 người.

 

- Tổng số đoàn viên công đoàn: 32; Trong đó, nữ: 31; DTTS 0,đảng viên: 16người; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học: 12 người, cao đẳng: 12người, Trung cấp 03 người; Khác: 06 người.

 

- BCH CĐCS gồm có 03 người ; trong đó:  nữ  03 người, đảng viên: 02 người.

 

 2. Những thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ Thành phố, các cấp lãnh đạo và Chi bộ.  Các đoàn thể trong nhà trường, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để BCH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đời sống ĐVLĐ tương đối ổn định, tập trung cho công tác chuyên môn, tự học để nâng cao công tác chuyên môn, chính trị và quản lý.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động; luôn đoàn kết giúp đỡ nhau thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

b. Khó khăn:

Kinh phí hoạt động còn hạn chế làm ảnh hưởng đến việc tổ chức các phong trào nhất là việc khen thưởng cho ĐVLĐ.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO CNVCLĐ:

          1. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ:

 

          - Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ: Tham gia đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng cho đầy đủ 33/33 ĐVLĐ.

                   - Những hoạt động chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên CNVCLĐ:

- Tổ chức thăm hỏi tặng 33 suất quà tết cho CBĐVLĐ. Tổng số tiền: 8.000.000đ

 

          + Vận động ĐVLĐ Góp vốn trong lương phát triển kinh tế gia đình với số tiền: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Vận động CNVCLĐ đóng góp hỗ trợ 01 trường hợp tang chế với số tiền: 1.600.000đồng.

+ Cùng với chính quyền xét đề nghị nâng lương quý 1 cho 07 ĐVLĐ.

 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên CNVCLĐ và tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT:

                   - CĐCS thường xuyên lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên CNVCLĐ vào nội dung sinh hoạt hàng tháng của CĐCS.  

          - Đã tổ chức cho 100% CBĐVLĐ học tập, nghiên cứu và viết cam kết về chuyên đề năm 2021.

          - Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% CNVCLĐ. 

          - Vận động 100% đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.

                   - Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin báo cáo đối với Công đoàn cấp trên đầy đủ. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do LĐLĐ thành phố tổ chức.

          - Tuyên truyền cho CBĐVLĐ thực hiện nghiêm túc công văn số 38/HD-LĐLĐ ngày 5/4/2021 v/v Hướng dẫn hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2021) và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần các công văn của LĐLĐ ban hành.

           3. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; tham gia đóng góp, xây dựng các quỹ nhân đạo xã hội, từ thiện:

- 100% ĐVLĐ nhiệt tình hưởng ứng phong trµo thi ®ua “Lao ®éng giái, lao ®éng s¸ng t¹o”, phong trµo “Xanh- Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

- Vận động 100% ĐVLĐ tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ xây dựng các loại quỹ nhân đạo, từ thiện, cụ thể:

+ Phúng viếng tập thể: 3.600.000đồng.

+ Bệnh hiểm nghèo: 660.000đồng.

+ Qũy phòng chống thiên tai: 5.645.000đ.

          4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh.

 

                   - Duy trì họp BCH 1lần/tháng, sinh hoạt công đoàn 1l/quý. Triển khai nội dung theo kế hoạch đã đề ra.

- Kết quả xếp loại đoàn viên công đoàn: Vững mạnh.

          - CĐCS đã xây dựng Quy chế làm việc BCH, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong BCH; Quy chế làm việc của UBKT; Quy chế phối hợp hoạt động với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

          - Công tác phát triển đoàn viên đảm bảo 33/33 ĐVLĐ.

- Ban thanh tra nhân dân và Uỷ ban kiểm tra công đoàn thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

          - Công tác xây dựng quỹ công đoàn thực hiện theo quy định.

         - Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước và thực hiện Quy chế phối hợp làm việc giữa CĐCS với người đứng đầu cơ quan theo quy định.

- Thường xuyên tham mưu với cấp uỷ Đảng về hoạt động công đoàn. 

          - Giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ và kết nạp vào Đảng (ngày 28/4/21)

 

          5. Hồ sơ, tài liệu tổ chức hoạt động và công tác tài chính công đoàn:

 

          - Thiết lập đầy đủ các loại  sổ sách theo quy định của công đoàn, cụ thể:

+ Số kế hoạch công tác.

+ Sổ biên bản.

+ Sổ công văn đi, đến.

+ Sổ theo dõi đoàn viên công đoàn.

+ Sổ thu chi ngân sách công đoàn.

+ Sổ quỹ tiền mặt và các loại sổ sách, chứng từ kế toán công đoàn.

          - CĐCS xây dựng đầy đủ tủ sách tham khảo phục vụ công tác hoạt động công đoàn.

          - Thực hiện nguyên tắc thu, chi tài chính công đoàn và Công tác phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trích nộp 2% kinh phí công đoàn và 1% đoàn phí công đoàn đầy đủ, kịp thời.

          - Công tác thu- chi kinh phí Công đoàn:

Thu: 35.830.000 đồng. Trong đó: Thu 2% kinh phí công đoàn 21.119.000 đồng. Thu 1% đoàn phí công đoàn 9.711.000 đồng. Kinh phí cấp trên cấp: 5.000.000 đồng; Tồn đầu kì:

          Chi: 28.330.000 đồng. Trong đó:  Hoạt động phong trào 7.211.000; Trích nộp 2% kinh phí công đoàn 21.119.000 đồng. Tồn cuối kỳ : 7.500.000đ.

            III. KIẾN NGHỊ CỦA CĐCS ĐỐI VỚI CÁC CẤP :  Không

 

 IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVLĐ thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (Khóa XII) gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo quy định của TW Đảng, của Tỉnh ủy và Thành ủy Kon Tum gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021 và cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo

- Tổ chức các hoạt động chào mừng, treo băng rôn tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929 -28/7/2021); các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước trong quý III, IV năm 2021.

- Tiếp tục phối hợp cùng nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh covid- 19.

- Vận động ĐVLĐ tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ nhân đạo xã hội, từ thiện.

- Phối hợp tổ chức hội nghị VC&NLĐ năm học 2021- 2022.

- Báo cáo quyết toán thu, chi kinh phí công đoàn năm 2021 và dự toán thu chi kinh phí năm 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm của CĐCS Trường MN Hoa Anh Đào./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 27
Tháng 07 : 387
Năm 2021 : 4.396