• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

Tổng kết một năm học đặc biệt. Năm học 2020-2021

Thực hiện hướng dẫn số 429/HD-PGDĐT, ngày 13/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thời gian Tổng kết năm học, phát thưởng cho học sinh năm học 2020-2021.

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn diễn ra phức tạp, trường MN Hoa Anh Đào không tổ chức tổng kết tập trung mà chỉ thông báo kết quả và phát thưởng cho trẻ theo từng giờ quy định tại các lớp.

           I. Kết quả dạt được:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục:

Thực hiện đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường tại Điều lệ trường mầm non… các quy định về quản lý tài chính. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành nhà trường…phối hợp với gia đình trẻ trong công tác chăm sóc- giáo dục trẻ. Đảm bảo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện công khai theo quy định.

         Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với giáo viên. Đặc biệt quan tâm công tác quản lý các nhóm lớp mầm non ngoài công lập theo chỉ đạo của phòng GD-ĐT thành phố.

Đầu năm học 2021-2021 trên địa bàn phường Duy Tân có 08 nhóm lớp MN ngoài công lập, đến tháng 4/2021 có hai nhóm được cấp giấy phép hoạt động, tăng nhóm MN ngoài công lập trên địa bàn phường Duy Tân lên 10 nhóm.

2. Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất trong các cơ sở GDMN:

         Năm học 2020-2021 trường có 11 lớp, 340 trẻ; giảm 22 trẻ so với năm học trước.

          Trong đó : 1 nhóm trẻ ( 25-36 tháng): 28 trẻ

                  2 lớp MG Bé ( 3- 4 tuổi):  80 trẻ

                            3 lớp MG Nhỡ (4- 5 tuổi): 95 trẻ

                            3 lớp MG lớn (5- 6 tuổi): 115 trẻ

                            2 lớp MG điểm lẻ (5-6 tuổi): 22 trẻ .

         Riêng trẻ 5- 6 tuổi học tại trường 132 tăng 10 trẻ so với năm học trước.

Tiếp tục rà soát thực trạng và nhu cầu  xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường lớp, cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu trong công tác chăm sóc giáo dục hiện nay, nhằm tham mưu các cấp đầu tư trong thời gian đến…

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành của địa phương huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp làm tiền đề cho công tác PCGDMN  trẻ em 5 tuổi. Trong hè nhà trường đã tu sửa, bổ sung CSVC, đồng thời chú trọng việc nâng cao chất lượng CSGD trẻ để đảm báo các điều kiên duy trì và giữ vững PCGDNMTNT;

- Hàng năm vào đầu năm học, nhà trường điều tra số trẻ trong độ tuổi đến trường mầm non và ưu tiên tạo điều kiện cho trẻ 5 tuổi đến trường. Và cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên trang web. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá việc chăm sóc nuôi dưỡng; theo dõi cân đo bằng biểu đồ tăng trưởng; phát hiện kịp thời trẻ suy dinh dưỡng và nguy cơ béo phì để có biện pháp và phối hợp phụ huynh trong công tác CSGD trẻ.

- Nhà trường đã hoàn thành công tác tự đánh giá, chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2021-2022.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ:

4.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV và cha mẹ học sinh trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ  khi ở trường.

- Thực hiện và triển khai Nghị Định số 80/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính Phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT, ngày 20/02/2017 của Bộ trường Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường  giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở GDMN; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Thông tư số 13/2010/TT-BGD-ĐT, ngày 15/4/2010 của Bộ GD-ĐT về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN. Trong năm học không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo khi CSGD trẻ.      

         4.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe của trẻ:

         - Xây dựng kế hoạch bán trú và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia công tác bán trú. Đầu năm học nhà trường đã bổ sung, mua sắm thêm kịp thời các đồ dùng để phục vụ cho việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ tại trường. Đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên cấp dưỡng tham gia lớp học nấu ăn.

         Nhà trường đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với những nơi cụ ATTP tỉnh giới thiệu từ đầu năm học. CB- GV-NV thực hiện tập huấn ATVSTP theo quy định.

* Tỉ lệ trẻ được ăn bán trú: 318/340 trẻ, tỉ lệ 94%.

* Tỉ lệ nhóm, lớp học 2 buổi/ ngày có bán trú: 10/11 lớp, tỉ lệ 91%.

* Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng: 7/340 trẻ, tỉ lệ 2,06%, giảm 1,76% so với đầu năm (Đầu năm trẻ suy dinh dưỡng 13/340 trẻ, tỉ lệ 3,82%).

         100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển bằng biều đồ tăng trưởng cho trẻ 3 lần/năm theo quy định.

- Thực hiện thông tư liên tịch số 13/2016/ TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học: Nhà trường đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá công tác y tế trường học, quản lý sức khỏe học sinh theo biểu mẫu Thông tư 13/2016. Và phối hợp với trạm Y tế phường Duy Tân khám sức khỏe cho trẻ theo định kỳ; tổ chức tuyên truyền phòng chống các bệnh dịch học đường tại trường.

4.3. Đổi mới hoạt động CSGD, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.

- Nhà trường đã xây dựng chương trình GDMN phù hợp với văn hóa địa phương, điều kiện của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ; trẻ lĩnh hội kiến thức nhẹ nhàng và đạt hiệu quả.

- Về việc "Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm", nhà trường đã xây dựng được môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp và an toàn đủ điều kiện tổ chức hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

- Phối hợp giữa gia đình và nhà trường để giúp trẻ phát triển toàn diện, tạo nền tảng cho cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một. Tuyệt đối không dạy trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp một.

- Năm học 2020-2021 trường có 4 lớp MG Lớn, đã sử dụng bộ Chuẩn để đánh giá trẻ theo 4 lĩnh vực: Phát triển thể chất, Phát triển tình cảm và QHXH, Phát triển ngôn ngữ giao tiếp, Phát triển nhận thức. Đến cuối năm học 100% trẻ đạt được 120 chỉ số.     

5. Phát triển đội ngũ CBQL và GV mầm non:  

Triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT, ngày 15/5/2018 của Bộ trường Bộ GDĐT về tăng cường công tác quả lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Bố trí, phân công CBQL, giáo viên phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, sở trường các nhân, điều kiện sức khỏe bản thân và hoàn cảnh gia đình.

         Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý. Nâng cao vai trò của CBQL  trong việc tổ chức thực hiện chương trình GDMN.

         Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ GDMN cho cán bộ quản lý và giáo viên về chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ.

     Triển khai thực hiện đánh giá Chuẩn hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo TT 25/2018/TT-BGDĐT, ngày 08/10/2018 về Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN và TT 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 về việc Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.

     6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế: Năm học 2020-2021 trường MN Hoa Anh Đào không huy động tài trợ từ cha mẹ trẻ và các các nhân, tổ chức…

7. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin:

         Thực hiện Đề án 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong GD-ĐT. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai rà soát, hoàn thiện cập nhật dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu ngành để phục vụ cho công tác quản lý.

         Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ sổ sách chuyên môn đảm bảo tính nhanh gọn, hiệu quả…

  8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN:

- Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành về đổi mới và phát triển GDMN. Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN.

    - Tăng cường chủ động công tác tuyên truyền về vai trò, vi trí của GDMN, những chủ trương đổi mới về giáo dục MN để tạo sự thống nhất đồng thuận của xã hội; tăng cường công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế.

     - Phối hợp chặt chẽ với CMHS giúp nhà trường trong việc hỗ trợ các phong trào thi đua… theo đúng chức năng nhiệm vụ của Điều lệ Hội. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường qua sổ liên lạc thông tin của trẻ.

      II. Đánh giá chung.

         1. Tóm tắt kết quả nổi bật:

         Năm học 2020-2021 trường Hoa Anh Đào đã thực hiện sát kế hoạch đề ra và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học:

Hoàn thành, giữ vững công tác PCGD trẻ 5 tuổi. Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Duy trì sĩ số đến cuối năm học đạt 100%;

        Chất lượng 100% đạt yêu cầu trở lên;

         Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong năm học không có ngộ độc thực phẩm sảy ra trong nhà trường;

            Tiết kiệm từ nguồn ngân sách, học phí và phục vụ phí làm mới sân gạch Blook,  sữa vôi ve lại tường rào, nới rộng nhà để xe, xây vười rau…Mua đồ chơi ngoài trời, mua CPU máy tính các lớp, tổng số tiền 128.748.000đ

         Trong năm học đã đạt được các thành tích:

Cấp trường:  GVDG: 13/15 giáo viên tham gia dự thi, tỷ lệ: 86,6%;

                       ĐDDH: 13/15, tỷ lệ: 86,6%

         Cấp thành phố: GVDG: 06/06 GV, tỷ lệ: 100%

                          ĐDDH: đạt 5/5 bộ, tỷ lệ: 100%

Cấp tỉnh: GVDG: 01 giáo viên

 II. Khó khăn, hạn chế:

         1. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc:

         - Về đội ngũ: Hiện tại trường Hoa Anh Đào thiếu 03 giáo viên theo quy đinh tối thiểu và thiếu 06 giáo viên theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội Vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục MN công lập.

         - Về cơ sở vật chất: Hiện nay CSVC đã xuống cấp, hằng năm nhà trường phải chi một số tiền lớn để cái tạo, tu sữa, nên ảnh hưởng nhiều đến nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác chuyên môn.  

       2. Nguyên nhân: Do khó khăn chung của ngành giáo dục.

       3. Các giải pháp thực hiện trong thời gian đến:

         Tiếp tục tham mưu lãnh đạo PGD bổ sung giáo viên và đầu tư CSVC, từng bước đáp ứng yêu cầu tối thiểu của trường đạt Chuẩn mức độ I. Bên cạnh đó BGH nhà trường sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với tình hình thực tế và  khả năng của từng cá nhân để đảm bảo công việc trong khi chờ đợi bổ sung giáo viên và CSVC.

         III. Kiến nghị, đề xuất:

         Năm học 2021-2022 phòng GD-ĐT bố trí đủ giáo viên theo qui định tối thiểu; nhằm tạo điều kiện cho nhà trường hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.      

           Một số hình ảnh của nhà trường trong năm học 2020-2021 vừa qua.

    (Các bé chăm sóc vườn rau)

(Trẻ được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp)

(Trẻ quen dần với các quy định phòng, chống dịch Covid_19 trong tình hình mới)

(Các chuyến xe hàng đóng góp tự nguyện ủng hộ đồng bào miền trung lũ lụt)

           Một năm học thật đặc biệt! Chúng ta vừa làm công tác dạy và học vừa phải chống chọi với dịch bệnh, thiên tai. Một năm học không có nhiều các hoạt động tập trung, không có bế giảng! Mặc dù vậy chúng ta đã cố gắng vượt qua và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả tốt đẹp…

           Chia tay trong thời điểm cả nước đang căng thẳng vì dịch bệnh, chúng ta không thể cùng nhau tập trung để chia sẻ những kỉ niệm, những buổi lên hoan thân mật, chụp những tấm hình lưu niệm... 

            Trường MN Hoa Anh Đào chúc các cháu bước tiếp những bước thật vững vàng và thành công. Chúc các cháu đón một mùa hè vui tươi bổ ích và ý nghĩa, thực hiện tốt phòng, chống dịch. Hẹn các em một ngày sớm nhất khi đại dịch COVID-19 qua đi!”

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 27
Tháng 07 : 387
Năm 2021 : 4.396