Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ:  38 Trương Hán Siêu - P Duy Tân
Điện thoại:  0603862668
 01/03/18  Kế hoạch công tác  31
Trường MN Hoa Anh Đào báo cáo kết quả công tác tháng 02/2018 và kế hoạch công tác tháng 3/2018.
 06/11/17  Tin nhà trường  28
Ngày 24 tháng 10 năm 2017 trường MN Hoa Anh Đào báo cáo công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11.
 02/10/17  Tin nhà trường  78
Ngày 25/9/2017 nhà trường báo cáo công tác tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10/2017.
 01/09/17  Tin nhà trường  134
Trường MN Hoa Anh Đào báo cáo kết quả công tác tháng 5/2017 và kế hoạch công tác tháng 6/2017
 26/04/17  Tin nhà trường  61
Ngày n25/4/2016 nhà trường báo cáo đánh giá công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017.
 29/03/17  Tin nhà trường  18
Ngày 27/3 trường MN Hoa Anh Đào báo cáo đánh giá công tác tháng 3/2017 và kế hoạch công tác tháng 4/2017
 29/03/17  Tin nhà trường  35
Ngày 24/2 trường Mn Hoa Anh Đào báo cáo đánh giá công tác tháng 2/2017 và kế hoạch công tác tháng 3/2017
 16/02/17  Tin nhà trường  37
Ngày 18/1/2017 Trường mầm non Hoa Anh Đào báo cáo đánh giá công tác tháng 1/2017 và kế hoạch công tác tháng 2/2017
 10/01/17  Tin nhà trường  42
Ngày 23/12/2016 trường MN Hoa Anh Đào báo cáo đánh giá công tác tháng 12/2016& kế hoạch công tác tháng 1/2017